Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Leerlingenstatuut

Voor de leerlingen van het St. Michaël College is het prettig dat zij weten wat er in school van hen wordt verwacht en dat zij weten wat ze van de docenten en de schoolleiding kunnen verwachten. Voor de schoolleiding en de docenten is het goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden en waarop ze door de leerlingen aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld.

Daarom hebben wij op school een leerlingenstatuut. Dit statuut bevat een opsomming van rechten waarop leerlingen en docenten zich kunnen beroepen en plichten waaraan zij zich dienen te houden. Het leerlingenstatuut geeft ook aan welke wegen er openstaan, wanneer iemand zich in zijn rechten benadeeld voelt. Het leerlingenstatuut wordt éénmaal per twee jaar vastgesteld.

Leerlingenstatuut 2023-2025