Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Van groep 8 naar SMC

Een spannende tijd is aangebroken: in groep 8 wordt de basisschool misschien wel ingeruild voor het SMC. Door bekijken van onderstaande filmpjes kan je een indruk van onze school krijgen. 

 

SMC

 

Ondersteuning en begeleiding

Accentmodules

Spectrascholair

Technasium

Toptalentbegeleiding

vwoXtra

 

 

Ook zijn er diverse filmpjes hierboven te vinden die een goede indruk geven van de school. In deze filmpjes presenteren diverse vakken zich en kunnen ouders en leerlingen kennis nemen van ons aanbod op het gebied van ondersteuning en begeleiding en talentontwikkeling en op het gebied van buitenschoolse activiteiten (bij ons Spectra geheten).

Voor uitgebreide informatie over aanmelden en inschrijven verwijzen wij u naar deze pagina.

Op de POVO website is de Zaanse POVO overstapbrochure en de keuzegids te vinden: "De Zaanse POVO Overstap".

De Bezwarenprocedure Zaanse overstapmomenten is hier te vinden.