Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Als je extra hulp nodig hebt

Als je naar een nieuwe school gaat, moet je meestal wel even wennen. Gelukkig helpen alle docenten bij die grote overstap. Naast de begeleiding door de mentor (je hebt tot de kerstvakantie twee mentoruren) en de vakdocenten, kun je bij ons op school ook extra hulp krijgen.

Huiswerkklas

Als blijkt dat je moeite hebt met planning en organiseren van het huiswerk, kun je daarbij geholpen worden. Eén of meerdere keren per week maak je dan na de lessen je huiswerk op school. Je wordt onder andere geholpen met plannen en organiseren van je werk aan de hand van een huiswerkplanner op de computer. Ook als je thuis geen rustige plek hebt om geconcentreerd je huiswerk te maken kun je bij de huiswerkklas terecht. De huiswerkklas is iedere schooldag open van 14.30 to 16.45 uur. Meestal kun je er dus aansluitend aan de les heen.

Tutorbegeleiding

Soms heb je weleens moeite met één of twee vakken. Dan kan een bovenbouwleerling of student je wellicht helpen. Dit noemen we tutorbegeleiding en dat kun je maximaal twee keer per week volgen.

Sociaal-emotionele begeleiding

Naast begeleiding voor je schoolwerk, kunnen we je ook extra begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. Er zijn dan een aantal manieren om je daarbij te helpen als je er met je mentor niet uitkomt.

Sovatraining
Tijdens deze training leer je sociale vaardigheden, zoals hoe gedraag je je in een groep, wat doe je als je niet zo goed voor jezelf op kan komen, hoe zorg je ervoor dat je nieuwe vrienden/vriendinnen kan maken.

Faalangsttraining
Ken je dat? Je bent heel erg zenuwachtig als je een test of een examen moet maken. Soms zo erg dat niets meer lukt. Dan haal je slechte cijfers en dat is eigenlijk niet nodig. Met de faalangsttraining leer je met dit probleem om te gaan.

Leerlingbegeleiding
Het kan wel eens zo zijn dat er iets gebeurt waar je niet zo goed raad mee weet. Als je met niemand kan praten kun je wellicht bij de leerlingbegeleiding terecht. Zij zijn professioneel opgeleid om je te helpen met je problemen.