Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Vakken in de brugklas

In de brugklas kennen we drie soorten klassen. Je wordt in één van die klassen geplaatst en de vakken verschillen op sommige onderdelen per klas.

De havo/vwo-klas

De vakken voor deze klassen: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, biologie, onderzoek & ontwerpen, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwelijke vorming, muziek, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding.
Daarnaast hebben alle leerlingen een mentoruur (in het eerste semester zelfs 2 uur) en kiezen alle leerlingen een Accentmodule voor het 2e jaar.

De vwo-klas

De vakken voor deze klassen: Nederlands, FransEngels, wiskundebiologieonderzoek & ontwerpen, aardrijkskundegeschiedenislevensbeschouwelijke vormingmuziekbeeldende vorming en lichamelijke opvoeding.
Daarnaast hebben alle leerlingen een mentoruur (in het eerste semester zelfs 2 uur) en kiezen alle leerlingen een Accentmodule voor het 2e jaar.
In de vwo-stroom wordt bij de vakken gewerkt aan verdieping. Verdieping wil zeggen dat er wat meer op de stof wordt ingegaan, er wordt geen extra werk gegeven.

De vwoXtra-klas

De vakken voor deze klassen: Nederlands, Frans-DELF (DELF staat voor diplôme d'études en langue française), Cambridge Engels, wiskundebiologie, TNO (techniek, natuurkunde en ontwerpen), aardrijkskundegeschiedenislevensbeschouwelijke vormingmuziekArt&Design en lichamelijke opvoeding. Bij de niet-dikgedrukte vakken wordt bij de vwoXtra-klas ook gewerkt aan verdieping en verbreding.
Ook deze leerlingen hebben een mentoruur (in het eerste semester 2 uur).