Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Engels

Als je bij ons in de eerste klas komt, gaan we er vanuit dat je al wat van de Engelse taal af weet. We merken dat veel leerlingen Engels gewend zijn te horen en te zien door films, tv-series, (computer)games en muziek. In een tijd waarin de wereld kleiner wordt, ontkom je er niet meer aan om het Engels goed te leren gebruiken.

En daar willen wij jou graag bij helpen komend jaar. Of je nu havo of vwo bij ons gaat volgen, we besteden in onze lessen veel aandacht aan lezen, luisteren, schrijven en spreken.

We werken met het boek New Interface in de havo/vwo-stroom en andere methodes in de vwo- en vwoXtra-stroom.

Daarnaast lezen we Engelse boekjes op niveau en oefenen we met DVD-luisteropdrachten. We willen iedere leerling uitdagen bij Engels en wie weet heb jij wel over een paar jaar naast je middelbare school een heus Cambridge-diploma op zak.

See you next year!