Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Levensbeschouwelijke vorming

Jonge mensen stellen vragen. Vragen over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. De antwoorden die mensen op die vragen vinden, worden gevoed door hun levensbeschouwing. Alle mensen hebben een levensbeschouwing, een kijk op het leven.

In het vak levensbeschouwelijke vorming gaat het om levensbeschouwingen. In het eerste leerjaar leer je dat jij ook een levensbeschouwing hebt. Je leert je overtuigingen te herkennen en onder woorden te brengen. We leren je na te denken over je eigen levensvisie en je standpunten te verdedigen en te luisteren naar meningen van anderen, die misschien een hele andere levensbeschouwing erop na houden dan jij. Je leert bij levensbeschouwelijke vorming om met begrip en respect met elkaars mening om te gaan.

We werken rond thema’s en verschillende georganiseerde levensbeschouwingen worden hierbij verkend, uitgediept en met elkaar vergeleken. Binnen de havo/vwo-stroom gaan wij uit van de basisstof. Leerlingen die extra verdiepingsstof aan kunnen, krijgen dit aangeboden in de vorm van verdiepende keuzeopdrachten. Voor de vwo- en vwoXtra-groepen zijn verdiepingsopdrachten beschikbaar. Deze worden per thema aangeboden en laten de leerlingen op een abstracter niveau met de stof omgaan.