Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Basisonderwijs > voortgezet onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich zo snel mogelijk bij ons op school thuis voelen. Vandaar dat wij ook veel waarde hechten aan goede contacten met de basisscholen en dat de afdelingsleider van onze eerste klas een uitgebreid gesprek voert met de basisschoolleerkracht, de zogeheten 'warme overdracht'.

Ook het indelen van de klassen is een belangrijke zaak in het kader van het “zich thuis gaan voelen”.
Het is ons beleid om de leerlingen van de diverse basisscholen te spreiden over de verschillende brugklassen. Hierbij houden wij, indien mogelijk, rekening met een eventuele wens van uw kind om met een bepaalde leerling in de klas te komen, uiteraard wel binnen de soort klas (havo/vwo, vwo of vwo-Xtra) waarin uw kind ingedeeld wordt. Als uw aanmelding bij ons binnen is, ontvangt u via de basisschool een formulier waarop uw kind kan aangeven met wie hij of zij graag in de klas geplaatst wil worden.