Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Cijfers en rapportage

De leerlingen van de onderbouw ontvangen 3 rapporten:

  • eind november,
  • medio maart en
  • einde schooljaar.

Ouders en leerlingen hebben via een individuele toegangscode op via de app of website Magister te allen tijde inzage in de behaalde cijfers. Zo bent u altijd op de hoogte van de resultaten van uw kind en kan er ook tijdig ingegrepen worden als dat nodig mocht zijn.