Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 4, 5 en 6

In de 3e klas maken de leerlingen een profielkeuze. Met het gekozen profiel en de overige vakken gaat de leerling in de bovenbouw verder naar het eindexamen. 

Een profiel is een combinatie van vakken. De vakken in een profiel hangen met elkaar samen. Elk vakkenpakket sluit aan op een bepaalde opleidingen na het havo of vwo. Naast de vakken in het profieldeel volgen alle leerlingen het gemeenschappelijk deel en kiezen ze één vak in het vrije deel. Het profiel dat een leerling kiest, bepaalt voor een groot gedeelte welke richtingen er voor de toekomst open staan. 

Lees meer over profielkeuzes voor havo

Lees meer over profielkeuzes voor vwo

Profielkeuzekaart


Tijdens de decaanlessen in de derde klas, ontvangen de leerlingen uit de 3e klas een profielkeuze kaart. In het overzicht zijn alle profiel-, profieldeel-, en keuzevakken te vinden.

Profielkeuzekaart havo | Profielkeuzekaart vwo