Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Magister

Het St. Michaël College maakt gebruik van Magister waar zowel leerlingen als ouders toegang toe hebben. Magister is een administratiesysteem waar informatie met betrekking tot cijfers, absenties, laatkomen en huiswerk staat geregistreerd. 

Ouders en leerlingen hebben via een individuele toegangscode te allen tijde inzage in de behaalde cijfers. Zo bent u altijd op de hoogte van de resultaten van uw kind en kan er ook tijdig ingegrepen worden als dat nodig mocht zijn.

Klik hier om in te loggen voor Magister