Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Medezeggenschap op het SMC

Er zijn diverse partijen betrokken bij een school: personeel, leerlingen en ouders. En natuurlijk het bestuur als verantwoordelijke leiding voor het beleid van de school.

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De “spelregels” voor de medezeggenschapsraad liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. De MR van het SMC heeft deze verwerkt in haar reglement en statuut.
De MR mag over alles praten wat met de school te maken heeft. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken.

Leden van de MR

Voorzitter en namens docenten:Mevr. F. Brolsma
Secretaris en namens docenten:Mevr. J. Ruijter
Penningmeester en namens docenten:Dhr. J. Doeven
  
Namens de docenten: Mevr. S. Brussaard
 Dhr. F. de Haan
 ** vacature **
  
Namens de ouders: Dhr. J. Tahapary
 Dhr. S. Wouda
 Mevr. J. Vis-Hoekstra
  
Namens de leerlingen: Sarissa Bus - klas 5
 Sarah Hupkens - klas 5
 ** vacature **

Contact met de MR

Heeft u vragen, opmerkingen of ideëen voor de MR, dan kunt u via onderstaand adres contact opnemen: MR@stmichaelcollege.nl

Reglementen

Diverse reglementen zijn van belang:

Notulen

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze notulen kunt u vinden in de MR-pagina op de ouder-, leerling- en personeelsportaal