Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Verlof aanvragen

Vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin het kind 18 jaar wordt, is het door de Leerplichtwet verplicht om naar school te gaan. Als ouder/verzorger moet u uw kind inschrijven op een school en zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. Meer informatie hierover, vindt u op de website van de Rijksoverheid: "Leerplicht en kwalificatieplicht".

Indien ouders/verzorgers buiten de reguliere vakantieperiode verlof willen aanvragen voor hun zoon of dochter, dient hiervoor ruim van tevoren een verzoek te worden ingediend. Uw zoon/dochter kan een 'Aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek' ophalen bij de receptie, en na invulling door de ouders ook weer bij de receptie inleveren. Na inlevering wordt de aanvraag beoordeeld door de schoolleiding. 

Alleen in bijzondere situaties kan toestemming worden verleend. De school heeft zich hierbij te houden aan - onlangs weer verscherpte - richtlijnen van de Leerplichtwet. Het protocol leerplicht voor primair en voortgezet onderwijs kunt u hier vinden.
 

Aanvraagformulier verlof voor studiekeuzeactiviteiten of pws

Aanvraagformulier verlof voor studiekeuzeactiviteiten of pws: Aanvraagformulier 5 dagen voorafgaand aan het verlof inleveren bij de decanen.

Doktersbezoek, afspraak orthodontist, tandartsafspraak, o.i.d.: Wanneer een leerling een bezoek moet brengen aan de (beugel)tandarts of dokter, verzoeken wij u om dit één dag van tevoren te melden door een briefje in te leveren bij de receptie. Het mag ook telefonisch worden doorgegeven. Als de leerling daarna op school komt, meldt de leerling zich bij de receptie.

Aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek

Het aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek kunt u hier downloaden.

Bij vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met de gemeente Zaanstad, op 075 - 6816485 of via leerplicht@zaanstad.nl.