Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Vrijdagavondactiviteiten

De vrijdagavond is op het SMC het moment voor inbreng voor de leerlingen. Wie weet er immers beter wat leuk is voor leerlingen, dan de leerlingen zelf?

Alle vrijdagavondactiviteiten worden daarom georganiseerd door leerlingen, onder leiding van Nico van Diepen. Leerlingen kunnen zich opgeven voor talloze commissies, en kunnen zo hun stempel drukken op alles van schoolfeesten tot muziekavonden.

Ook worden verschillende activiteiten georganiseerd door leerlingen als onderdeel van het profielwerkstuk. Hieronder vallen bijvoorbeeld de schoolmusical en Michaël Talent.