Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Formatief handelen

In onze school willen we een schoolcultuur stimuleren waarin leerlingen tijdens het leerproces beter inzicht krijgen in hun eigen vorderingen en leerdoelen en niet pas wanneer ze het cijfer van een toets terugkrijgen. 

Formatief handelen heeft als doel dat leerlingen en docenten met elkaar in gesprek gaan over de leerstof met als vraag: in welke mate beheerst de leerling de leerstof/leerdoelen. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft een docent informatie nodig om het leerproces van de leerling bij te sturen. Er zijn verschillende vormen van informatie verzamelen mogelijk: discussies in de klas, vragen stellen, diagnostisch toetsen, mondelinge toetsen, observaties, huiswerk etc. Het leerproces wordt afgesloten met summatieve toetsen, summatieve toetsen zijn toetsen voor een cijfer. 

Formatief handelen is als de kok de soep proeft: Gericht op de voortgang en ontwikkeling; moet er nog wat aan de soep worden toegevoegd?
Summatief toetsen is als de klant de soep proeft: Gericht op het toekennen van een oordeel (cijfer); is de soep van voldoende kwaliteit?

Het is een misverstand om te denken dat we geen cijfers meer geven. We vinden nog steeds dat er ook toetsen voor een cijfer moeten worden gegeven, maar wel minder cijfers. Wel verwachten we dat we de motivatie van leerlingen kunnen vergroten door hen vaker tussentijds hun eigen leerproces te laten meten, zonder dat daar altijd een beoordeling aan vast zit in de vorm van een cijfer. 

De afgelopen jaren is geëxperimenteerd met de inzet van formatief handelen en daar gaan we mee verder. We zullen vervolgscholing gaan inzetten, docenten coachen en good practices uitwisselen. Verder werken we met een aantal toetsweken in een schooljaar, waarin summatieve toetsen (toetsen voor een cijfer) gegeven worden. We stimuleren onze docenten om buiten de toetsweken zoveel mogelijk formatief te handelen.