Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Rapport Onderwijsinspectie

In mei 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op het St. Michaël College. Hierbij heeft onze school op alle onderzochte onderdelen het predicaat Goed ontvangen!

Uit het juryrapport:

"Het bestuur heeft een werkend stelsel van kwaliteitszorg. Er is een gedragen visie op goed onderwijs en deze wordt ook uitgevoerd. Het bestuur evalueert voortdurend en stelt haar beleid op basis hiervan bij. Het financieel beheer van het bestuur is orde. Er zijn duidelijke plannen, de risicobeheersing is onderdeel van een goed functionerende planning- & controlcyclus en er zijn geen risico’s voor de financiële continuïteit."

U kunt het meest recente inspectierapport vinden bij de kerngegevens.