Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!


Huiswerkbegeleiding en ondersteuning

Het St. Michaël College heeft het geven van huiswerkbegeleiding uitbesteed aan het bedrijf Lyceo.  Lyceo biedt op onafhankelijke locaties en op verschillende scholen extra onderwijsondersteuning voor leerlingen. Lyceo werkt met een eigen wetenschappelijk onderbouwde methode Lyceo Leren Leren©, gebaseerd op de studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren.  Dit zorgt ervoor dat er verschillende manieren van ondersteuning mogelijk zijn: huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, bijles en individuele begeleiding. Deskundigheid, positiviteit en vertrouwen staan hierin voorop. Hier onder beschrijven wij de verschillende manieren van ondersteuning. In de diverse soorten van begeleiding is er een nauwe samenwerking Lyceo, mentoren en docenten.

Openingstijden en contact

Lyceo is op het St. Michaël College van maandag t/m vrijdag geopend van 14:30-18:30 uur. In toetsweken of met een 45-minutenrooster kunnen deze tijden afwijken.

De vestigingscoördinator van Lyceo voor het St. Michaël College is Roos Nijhout. Roos is bereikbaar via roos.nijhout@lyceo.nl en +316 - 81 50 90 69

Mijn naam is Roos Nijhout en ik ben de vestigingsmanager van Lyceo op het St. Michaël College in Zaandam. Met een achtergrond in Business Studies en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) heb ik mij beziggehouden met communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heeft het mij handvatten gegeven om inzicht te krijgen in het gedrag van mijzelf en van de ander om dit gedrag, indien gewenst, te veranderen. Daarbij probeer ik ook om zoveel mogelijk te investeren in een goede werkrelatie, zodat leerlingen en hun omgeving zich open durven te stellen en de samenwerking gestimuleerd kan worden. Het geeft mij energie om te zien hoe leerlingen groeien en steeds meer een eigen karakter ontwikkelen. Graag draag ik de organisatie en de leerlingen mijn steentje bij aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw zoon of dochter moeite met het maken van zijn of haar huiswerk? Tijdens de huiswerkbegeleiding worden leerlingen in groepjes van maximaal 10 leerlingen geholpen met plannen door een studentbegeleider, hier kunnen de leerlingen vragen stellen over de stof en wordt er gecontroleerd of zij het huiswerk goed kennen.  De leerlingen leren studievaardigheden waar zij nu maar ook later veel aan hebben. Zo leren we de leerlingen om huiswerk goed in te plannen, geven we extra uitleg en bieden we een rustige plek om geconcentreerd te werken. Hierdoor ervaren leerlingen minder stress en meer vrije tijd en halen ze hopelijk snel betere cijfers.

Huiswerkklas

Heeft uw zoon of dochter zijn of haar studievaardigheden goed ontwikkeld, maar nog wel moeite om zelfstandig aan het werk te gaan? In de huiswerkklas werken leerlingen zelfstandig in een groep met maximaal 15 leerlingen en een Lyceo studentbegeleider. De huiswerkklas wordt vaak geadviseerd als afbouwtraject na huiswerkbegeleiding. Als een leerling de studievaardigheden onder de knie heeft na het volgen van huiswerkbegeleiding, is het soms fijn om nog een steuntje in de rug te krijgen. Ook in de laatste maand van het schooljaar (met de proefwerkweek) of net voor een SE-week kan een maand huiswerkklas heel nuttig zijn.

Coaching

Heeft uw zoon of dochter moeite om zijn of haar werk goed te plannen of weet hij of zij niet zo goed waarom het niet lukt om goed te leren? In de individuele coaching komen de studievaardigheden (plannen, herhalen, structuren en reflecteren) stap voor stap aan bod en kijkt de leerling samen met de studentbegeleider wat hij of zij nodig heeft om de ideale leeromstandigheden te creëren. Een coachtraject bij Lyceo bestaat uit 10 coaching afspraken van een uur. 

Bijles

Heeft uw zoon of dochter moeite met een of meer vakken of wil hij of zij graag extra uitleg voor de toets? Op basis van de wensen van de leerling, gaat de coördinator op zoek naar een geschikte bijlesgever voor het vak waar de leerling hulp bij nodig heeft (dit kunnen ook meerdere vakken zijn). Bijlessen begint bij Lyceo op het SMC worden met 5 lessen, waarna elke opvolgende bijles afzonderlijk kan worden besteld. Een les staat voor 60 minuten individuele begeleiding. 

Lyceo oefenen

Lyceo oefenen is een online platform, waarop de leerlingen zowel bij Lyceo als thuis toegang hebben tot uitlegfilmpjes en extra oefenmateriaal. Tijdens de huiswerkbegeleiding wordt het als extra taak gebruikt, wanneer leerlingen klaar zijn, iets moeilijk vinden. Ook wanneer de leerlingen even moeten wachten op een begeleider, kunnen zij daar alvast mee aan de slag.

Examentraining

Naast bovenstaande vormen van begeleiding biedt Lyceo ook examentraining en examenjaar begeleiding aan. Meer informatie hierover of over bovenstaande begeleiding kunt u vinden op https://www.lyceo.nl/examentraining/

Tarieven schooljaar 2025

Dienst/Aantal begeleidingsdagen

2

3

4

5

Huiswerkbegeleiding per maand

€ 285,00

€ 330,00

€ 360,00

€ 375,00

Huiswerkklas per maand

Inschrijfgeld eenmalig

€ 174,00

€ 35,00

€ 231,00

 

€ 285,00

 

€ 342,00

 

Bijles
Start abonnementsvorm 5 lessen

 

€ 192,50
 
   
Opvolgende losse bijles
 
€ 38,50
 
   
Coaching
Traject van 10 weken met één uur les per week
€ 450,00