Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs hebben de scholen binnen het Samenwerkingsverband Zaanstreek met elkaar afgesproken wat de basisondersteuning is die alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden. De basisondersteuning is beschikbaar voor alle leerlingen. Deze is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat ook beschreven wat de extra ondersteuning is die de scholen aanbieden voor leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte. De extra ondersteuning kan per school verschillend zijn.

Omwille van de leesbaarheid treft u in deze link de verkorte versie van de tekst van het schoolondersteuningsprofiel met de meest recente versie van de kruisjeslijst aan.

Het ondersteuningsplan Voortgezet Onderwijs Zaanstreek kunt u hier downloaden.

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van het Samenwerkingsverband VO en is door de school verder ingevuld. De medezeggenschapsraad van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd.