Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Financiële tegemoetkoming

Heeft u een laag inkomen?
Doe een beroep op de minimaregelingen!

In Zaanstad en Oostzaan kunnen mensen die een laag inkomen hebben om van rond te komen een beroep doen op het minimabeleid, via de gemeente Zaanstad. Dit is ingesteld zodat ook bijvoorbeeld hun kinderen gewoon naar school kunnen en ook lid kunnen worden van bijvoorbeeld een sportclub of van een muziekschool.

Ga naar de site van Meedoen Zaanstad of Leergeld Zaanstad voor meer informatie.

Als u niet in de gemeente Zaanstad woont, informeer dan bij uw eigen gemeente naar de daar geldende regelingen, of check de mogelijkheden via http://berekenuwrecht.nl, de website van het NIBUD.