Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 1

In het eerste leerjaar kennen we drie soorten klassen:

Voor de juiste plaatsing gaan we uit van het advies van de basisschool, de gegevens van het overdrachtsdossier en de 'warme overdracht'.

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen (behalve vwoXtra-leerlingen) ter kennismaking het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen). Dit vak bereidt voor op een eventuele keuze voor de Technasium-stroom die vanaf klas 2 in Havo en VWO gevolgd kan worden. In het Technasium hebben de leerlingen vier levensechte projecten per schooljaar, waarin de schoolvakken en het bedrijfsleven samenkomen.