Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!


Voor leerlingen met een vwo-advies en een aanbeveling voor extra uitdaging bieden wij vwoXtra aan. In de lessentabel van deze stroom is een brede extra uitdaging opgenomen. Op het aanmeldingsformulier wordt door de basisschool én de ouders duidelijk aangegeven dat de leerling hiervoor in aanmerking wil komen. Het programma voor vwoXtra biedt dus meer uitdaging, verbreding en verdieping.


Visie

VwoXtra past bij de visie van de school. (Hoog)begaafde leerlingen worden in vwoXtra meer uitgedaagd om zelfstandig te denken over hun eigen rol in de klas, de school en de wereld.  Lees het Schoolplan voor meer informatie over de missie, visie en ambities van de school.

Vakoverstijging is een belangrijk speerpunt bij vwoXtra. Samenwerking met verschillende vakken werkt inspirerend en laat leerlingen verder kijken dan hun eigen horizon. Met name bij de diverse projecten spelen deze factoren een grote rol.

Wat willen we bereiken met deze leerlingen?

In vwoXtra worden de leerlingen niet alleen op cognitief gebied, maar ook op het sociaal-emotionele vlak uitgedaagd. In het mentoruur is een specifieke aanpak ontwikkeld voor vwoXtra, waarin aandacht is voor verschillen. Op de basisschool hebben deze leerlingen door hun zelfstandigheid soms een eigen werkwijze ontwikkeld, die verrijkt kan worden. Speciale aandacht krijgt het samenwerken in projecten. De huiswerkbelasting in de vwoXtra-klas is gelijk aan die van de andere klassen.

De leerlingen krijgen verantwoordelijkheid in hun eigen leerproces. De motivatie bij leerlingen wordt op die manier vastgehouden en er wordt een onderzoekende en kritische houding aangeleerd. Ze krijgen inzicht in hun eigen ontwikkelingsproces en leren vanaf jonge leeftijd te reflecteren. Het doel is dat de vwoXtra-leerlingen een diploma halen met excellente resultaten, hoger dan de gemiddelde vwo-leerling. We streven naar een bredere algemene ontwikkeling zodat de leerlingen beter voorbereid zijn op wetenschappelijk onderwijs.

De leerlingen van de vwoXtra-klas blijven drie jaar bij elkaar, tot zij een bovenbouwprofiel gaan kiezen. Daarbij kunnen zij ook de keuze maken voor vwoXtra in de bovenbouw. Ook hiervoor bestaat een aangepast programma.

VwoXtra in de verschillende jaarlagen: