Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 2 en 3

In het tweede en derde leerjaar kennen wij vier soorten klassen:


Kiezen in klas 3

In de loop van het derde jaar maken de leerlingen een profielkeuze: het vakkenpakket dat ze meenemen naar de bovenbouw naast de verplichte vakken in het algemene deel. 

Profielkeuze in het kort. 

Er zijn vier profielen:

  • Natuur en Techniek (NT);
  • Natuur en Gezondheid (NG).
  • Economie en Maatschappij (EM);
  • Cultuur en Maatschappij (CM);

Een profiel is een combinatie van vakken. De vakken in een profiel hangen met elkaar samen. Elk vakkenpakket sluit aan op bepaalde opleidingen na het havo of vwo. Naast de keuze voor het profiel maken de leerlingen een keuze voor één profielkeuzedeelvak en één vrij deelvak. De leerlingen kunnen dit pakket aanvullen met een niet-verplichte taalmodule, mits er voldoende aanmeldingen zijn.

De decaan havo of vwo begeleidt het keuzeproces tijdens de decaanlessen. Deze lessenreeks en gesprekken worden loopbaanoriëntatie (lob) genoemd. Het doel van de profielkeuzebegeleiding is gericht op:  

  • Zicht op jezelf: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? 
  • Zicht op de wereld van beroepen en vervolgopleidingen.

Bekijk de profielkeuzekaarten en lees meer over de profielkeuze in de gids: Kiezen vanaf klas 3 op onze decanenpagina.