Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Havo

Leerlingen in klas 2 en 3 havo zitten in een reguliere havo klas of een technasiumklas. De leerlingen uit de Technasiumklas volgen het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) en hebben een aangepast urentabel. Leerlingen die geen Technasium doen kiezen een Accentmodule in klas 2 maar niet in klas 3. 

De vakken in klas 2 & 3 havo van het basisprogramma zijn:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwelijk vorming (niet in klas 3 havo)
 • Muziek
 • Beeldende vorming
 • Lichamelijke opvoeding

De leerlingen in 3 havo krijgen hiernaast nog 2 vakken, te weten:

 • Scheikunde
 • Economie

De technasiumklas heeft een extra vak:

 • O&O (onderzoeken en ontwerpen).