Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Vwo

Leerlingen in klas 2 & 3 vwo zitten in een reguliere vwo klas, vwo extra of een Technasiumklas. De leerlingen uit de Technasiumklas volgen het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) en hebben een aangepast urentabel. De leerlingen uit vwo-extra krijgen een aantal extra activiteiten aangeboden buiten de lessen om. Leerlingen die geen Technasium volgen kiezen een Accentmodule in klas 2 maar niet in klas 3. 

De vakken in klas 2 en 3 vwo van het basisprogramma zijn:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels
 • Duits
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwelijk vorming
 • Muziek
 • Beeldende vorming
 • Lichamelijke opvoeding

De leerlingen in 3 vwo krijgen ten opzichte van klas 2 hiernaast nog 2 vakken, te weten:

 • Scheikunde
 • Economie

De Technasiumklas heeft een extra vak:

 • O&O (onderzoeken en ontwerpen)