Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 4, 5 en 6

In de 3e klas maken de leerlingen een profielkeuze. Met het gekozen profiel en de overige vakken gaat de leerling in de bovenbouw verder naar het eindexamen. 

Een profiel is een combinatie van vakken.
De vakken in een profiel hangen met elkaar samen. Elk vakkenpakket sluit aan op bepaalde opleidingen na het havo of vwo. Naast de vakken in het profieldeel volgen alle leerlingen het gemeenschappelijk deel en kiezen ze één vak in het vrije deel. Het profiel dat een leerling kiest, bepaalt voor een groot gedeelte welke richtingen er voor de toekomst open staan. 

Lees hier meer over profielkeuzes voor havo

Lees hier meer over profielkeuzes voor vwo

 

Profielkeuzegids

In het derde leerjaar bereiden leerlingen zich voor op het maken van hun profielkeuze; een combinatie van vakken waarmee de leerling verder gaat naar het eindexamen.
Deze gids informeert u over de inrichting van de bovenbouw, de profielen en keuzemogelijkheden op het St. Michaël College.

Profielkeuzegids

Profielkeuzekaart havo

 

Profielkeuzekaart vwo