Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 4, 5 en 6

In de 3e klas maken de leerlingen een profielkeuze. Met het gekozen profiel en de overige vakken gaat de leerling in de bovenbouw verder naar het eindexamen. 

Een profiel is een combinatie van vakken.


De vakken in een profiel hangen met elkaar samen. Elk vakkenpakket sluit aan op bepaalde opleidingen na het havo of vwo. Naast de vakken in het profieldeel volgen alle leerlingen het gemeenschappelijk deel en kiezen ze één vak in het vrije deel. Het profiel dat een leerling kiest, bepaalt voor een groot gedeelte welke richtingen er voor de toekomst open staan. 

Studie-& profielkeuze / Decanaat

 
Onze decanen/begeleiders loopbaanoriëntatie:
 • verzorgen binnen onze school collectieve- en individuele begeleiding van leerlingen, 
 • geven in- en externe voorlichting (individueel en collectief) aan leerlingen en ouders, 
 • begeleiden werkzaamheden van mentoren en informeren vakdocenten, 
 • dragen zorg voor het schoolverlatersvolgsysteem,
 • wonen regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bij, 
 • beschikken over diverse hulpmiddelen rondom studiekeuze en overige informatie over opleidingen,
 • verzorgen in overleg met de mentoren voorlichtingslessen en ouderavonden,
 • spreken met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten.

 

Contact met decanen

Ilse Stokman – havo – istokman@stmichaelcollege.nl
Esther van Diermen – vwo – evdiermen@stmichaelcollege.nl
 

Gids: Kiezen vanaf klas 3

Open de gids met deze link (PDF)

Profielkeuzekaarten havo & vwo

 

Studiekeuze jaarlagen 4, 5 & 6

 

Deadlines inschrijven voor vervolgstudies

 • hbo/wo
  Inschrijving bij hbo/wo gaat via Studielink met geldig DigiD (let op: verwerking duurt een aantal werkdagen)
  • start inschrijving vanaf 1 oktober
  • alle numerus fixus opleidingen vóór 15 januari
  • studies met aanvullende eisen check website van de instelling
  • overige studies vóór 1 mei.​
 • mbo
  Inschrijving voor mbo gaat via website van de betreffende instelling
  • start inschrijving vanaf 1 oktober
  • mbo vóór 1 april
  • studies met aanvullende eisen: check website van de instelling

 

Studiekeuzetest

 

Je mist een vak

Niet geslaagd voor havo of vwo en diploma compleet maken met deelcertificaten

vavo Regio College Zaandam – deadline aanmelding, check website van de instelling


Aanvragen voor verlof studiekeuzeactiviteiten jaarlagen en pws

Financiering van studie, studentenreisproduct, rekenhulp & webinars DUO

 

Studentenhuisvesting

 

Tussenjaar

Aanvragen voor verlof studiekeuzeactiviteiten jaarlagen en pws