Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

vwoXtra in de bovenbouw

De leerlingen die voor vwoXtra in de bovenbouw kiezen zitten niet meer bij elkaar in één klas. Dit betekent dat het programma voor de bovenbouw er anders uitziet dan in de onderbouw. Zij mogen twee extra vakken kiezen. Daarbij geldt dat één van de twee vakken ingeroosterd wordt, mits het binnen de profielkeuze valt. Als een leerling een tweede extra vak op wil nemen, wordt dit vak niet ingeroosterd en zal de leerling dit zelfstandig moeten regelen. Waar mogelijk kan de leerling de lessen volgen, eventueel ten koste van een ander vak.

Naast het reguliere taalonderwijs kunnen leerlingen de volgende internationaal erkende diploma’s halen: Cambridge Engels (Advanced- en Proficiency), Frans DELF (ERK B1 en B2), Goethe Zertifikat Deutsch (ERK A2 – B1 – B2) en Spaans DELE ( A1/ A2/ B1). Gedurende het jaar kunnen leerlingen die uitmunten in Engels geselecteerd worden om vervroegd examen te doen in 5 vwo.

Als een leerling vervroegd examen in een ander vak wil doen, wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit te begeleiden. De leerlingen worden gestimuleerd aan olympiades mee te doen op het gebied van wiskunde, biologie, Informatica en aardrijkskunde en het volgen van Masterclasses.

In V6X zal de nadruk liggen op het behalen van het diploma met excellente resultaten. Het programma is nog in ontwikkeling.