Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Programma V1X

De lessen in V1X verschillen met die in de reguliere brugklassen. Zo worden in de lessen Frans delen van de DELF-methode (Diplôme d'études en Langue française) onderwezen, wordt Engels op een hoger niveau gegeven en bij het vak Nederlands worden er actuele artikelen gebruikt. Het lestempo ligt eveneens hoger.

Bovendien volgen leerlingen in vwoXtra Art & Design in plaats van Beeldende Vorming en TNO (Techniek, Natuurkunde en ontwerpen).

Bij het vak levensbeschouwelijke vorming wordt met primaire bronnen gewerkt (Tenach voor jodendom, Nieuwe Testament voor christendom). Ook bij de vakken muziek en wiskunde ligt het tempo hoger en wordt er gekeken naar welke uitdagingen deze leerlingen nodig hebben. De leerlingen verwerken de geleerde kennis in vakoverstijgende projecten zoals bijvoorbeeld het Escherproject.

Daarnaast hebben de leerlingen in het eerste semester twee mentoruren per week en krijgen ze ICT-lessen.