Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Programma V1X

De lessen in V1X verschillen met die in de reguliere brugklassen. Zo worden in de lessen Frans delen van de DELF-methode (Diplôme d'études en Langue française) onderwezen, wordt Engels op een hoger niveau gegeven en bij het vak Nederlands wordt er dieper ingegaan op wat er in de wereld gebeurt en ligt het tempo hoger.
Bovendien volgen de leerlingen de vakken TNO (techniek, natuurkunde en ontwerpen) en Art & Design, welke niet in het reguliere vwo-programma zitten.

Bij het vak levensbeschouwelijke vorming wordt met primaire bronnen gewerkt (Tenach voor jodendom, Nieuwe Testament voor christendom). Ook bij de vakken muziek en wiskunde ligt het tempo hoger en wordt gekeken naar welke uitdagingen deze leerlingen nodig hebben en aankunnen.