Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Engels

Als je bij ons in de eerste klas komt, gaan we er vanuit dat je al wat van de Engelse taal af weet. We merken dat veel leerlingen Engels gewend zijn te horen en te zien door films, tv-series, (computer)games en muziek. In een tijd waarin de wereld kleiner wordt, ontkom je er niet meer aan om het Engels goed te leren gebruiken.
En daar willen wij jou graag bij helpen komend jaar. We besteden in onze lessen veel aandacht aan lezen, luisteren, schrijven en spreken. 

De verschillen tussen Engels vwoXtra en regulier vwo: 

  • Lezen op niveau: vwoXtra-leerlingen lezen op een hoger niveau dan reguliere vwo-leerlingen en er worden meer authentieke materialen aangeboden.
  • In uitdagende projecten presenteren, spreken en schrijven leerlingen over verschillende onderwerpen. Hierbij wordt er ingegaan op eigentijdse, aansprekende onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is een project over superhelden waarbij leerlingen een verhaal schrijven en dit presenteren aan de klas. 
  • Leerlingen komen in aanraking met (inter-)culturele aspecten van de Engelse taal.
  • Leerlingen oefenen met Cambridge-examens.