Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Muziek

Bij muziek proberen wij al jouw muzikaliteit naar boven te halen. Tijdens de muzieklessen leer je verschillende liedjes zingen. In de eerste klas leer je ook al op het drumstel de basisslagen aan van Popmuziek. Bass–Snare-Bass, enz. met de Hi-hat erbij wordt het al wat moeilijker maar ook interessanter!

Je leert noten lezen en aan de hand van luisteroefeningen leer je zelf horen of een compositie in mineur of in majeur staat, welke onderdelen van het drumstel klinken en op welke tellen dat is.
Verder gaan we een kort stripverhaaltje maken bij een liedje, zodat je aan het stripverhaaltje kunt zien om welk liedje het gaat. Regelmatig mag een leerling een CD meenemen. Iedere leerling beoordeelt het gekozen nummer op verschillende onderdelen en na tien nummers ontstaat er een Klassen-Top10!

Wij maken in alle eerste klassen gebruik van een heel afwisselende lesmethode met digitale onderdelen en verdiepingsstof voor de vwo-klassen. In de vwoXtra-klas bieden wij daarnaast de mogelijkheid om zelfs eigen muziek te componeren!

Natuurlijk gaan jullie ook zelf optreden. Zingen, rappen of op je eigen instrument spelen, eventueel met dans erbij. En vind je optreden leuk om te doen, dan is er ook nog de mogelijkheid om aan de jaarlijkse concerten Candle light, Michaël Live, de musical of Michaël Talent deel te nemen!

Muziek is op het SMC ook een geliefd eindexamenvak. 

Voor vwoXtra geldt dat het tempo hoger ligt dan in het reguliere Vwo. Leerlingen van vwoXtra durven vaak meer. Dit wordt door de docent gebruikt bij het musiceren (toneelspel/inleving bij de nummers) en componeren. De leerlingen krijgen de ruimte om hun eigen talent te laten horen en verder te ontwikkelen.