Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Nederlands

Lezen, schrijven, spellen, ontleden – Nederlands is niet alleen een belangrijk vak, maar ook nog eens een veelzijdig vak. Tijdens de drie lesuren die je in je eerste schooljaar wekelijks hebt, gaan we ons dan ook met alle verschillende onderdelen van het Nederlands bezighouden.
Je leert bijvoorbeeld hoe je een goede tekst opstelt, waar je dan op moet letten en hoe je je boodschap duidelijk overbrengt.
Je leert literatuur beter begrijpen en hoe je een persoonlijke mening over verhalen, films en boeken uitgebreid kunt uitleggen.
Natuurlijk leer je ook de juiste spellingsregels en hoe je een zin moet ontleden.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over begrijpend lezen, spreekvaardigheid, samenvatten, woordenschat…
Een goede beheersing van het Nederlands is uiteindelijk de basis. Voor jezelf, voor je toekomst, maar niet te vergeten: ook zeker voor de andere vakken op school. Je zal immers toch écht eerst de vraag van een proefwerk moeten begrijpen, voordat je het goede antwoord kan geven…

Het verschil tussen Nederlands bij vwoXtra en regulier vwo ligt vooral in het tempo. In tegenstelling tot het reguliere vwo-onderwijs krijgt vwoXtra per week 2,5 uur Nederlands, in plaats van 3 uur. Daarnaast is er ruimte voor langdurige, grotere opdrachten. In plaats van vaardigheden één voor één te behandelen en te toetsen, is er sprake van projecten waarin verschillende vaardigheden gecombineerd worden in één opdracht. Dit biedt ruimte voor verdieping, verbinding tussen verschillende deelgebieden en ook meer eigen inbreng van de leerlingen.