Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Programma V3X

Ook de lessen in V3X verschillen met die in het reguliere programma. Bij het vak Nederlands wordt meer ingespeeld op de actualiteit. Er worden verdiepende opdrachten bij de literatuur gegeven. Daarnaast lezen leerlingen boeken van de bovenbouwlijst.

De moderne vreemde talen worden op een hoger niveau gegeven en er wordt meegedaan aan internationale projecten. Bij geschiedenis en levensbeschouwelijke vorming wordt dieper op de stof ingegaan en spelen hogere-ordevragen een belangrijke rol.

Het vak scheikunde vraagt meer van de leerlingen. Zij moeten zelfstandiger aan het werk en de practica worden anders ingevuld dan in de reguliere vwo-klassen. Dit geldt ook voor het vak natuurkunde. Zo is er verdieping van de toepasbaarheid van natuurkunde. Dit zijn opgaven waarbij diverse leercomponenten gecombineerd worden, wat meer inzicht van de leerlingen vraagt. Bij wiskunde wordt deelgenomen aan De OnderbouwWiskundeDag, een landelijk project waar vwoXtra-leerlingen al een aantal keer prijzen in de wacht wisten te slepen. Bij biologie wordt meegedaan aan De Biologie Olympiade Junior.