Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas V3X - Projecten

 

Hoe werkt ons brein?

Deze dag wordt uitgelegd wat de plasticiteit van ons brein betekent en welke invloed dit op leren heeft. Hoe werkt redeneren en waarom kun je niet multi-tasken?
Op welke wijze kunnen wij gebruik maken van de kennis van breindeskundigen om daarmee ons brein optimaal in te  zetten bij het leerproces?
 

 

Muziekproject

De leerlingen krijgen de opdracht een voorstelling te bedenken en te maken. Zij worden daarbij begeleid door de docenten muziek en drama. De leerlingen worden gestimuleerd hun talenten in te zetten om tot een gezamenlijk eindproduct te komen. Er wordt hierbij een beroep gedaan op hun creatieve, uitvoerende en organisatorische vaardigheden.
Het script wordt door de leerlingen zelf geschreven en de ook de decors worden door hen gemaakt. Daarnaast zijn zij zelfstandig met de muziek bezig. Ook worden er kostuums en rekwisieten gemaakt en verzameld. Dit alles resulteert in een gezamenlijk optreden voor de ouders.
 

Zaans Museum

Een jaarlijks terugkerend project in het Zaans Museum, waarbij het onderwerp per jaar wordt vastgesteld. Vakken die betrokken zijn: Economie, geschiedenis en Engels.
 

Pubquiz

Een quiz aan het einde van het schooljaar met alle vwoXtra-leerlingen, met als doel uitdagen, prikkelen en het bevorderen van saamhorigheid.