Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas V3X - Projecten

 

Hoe werkt ons brein?

Deze dag wordt uitgelegd wat de plasticiteit van ons brein betekent en welke invloed dit op leren kan hebben. Hoe werkt redeneren en waarom kun je niet multi-tasken?
Op welke wijze kunnen wij gebruik maken van de kennis van breindeskundigen om daarmee ons brein optimaal in te  zetten bij het leerproces?

Leerlingen worden gestimuleerd na te denken en te reflecteren over hun eigen gedrag wat betreft mobielgebruik, gamen en slapen. Dit leidt regelmatig tot mooie discussies!

Muziekproject

De leerlingen krijgen de opdracht een voorstelling te bedenken en te maken. Zij worden daarbij begeleid door de docenten muziek en drama. De leerlingen worden gestimuleerd hun talenten in te zetten om tot een gezamenlijk eindproduct te komen, waarbij een beroep gedaan wordt op hun creatieve, uitvoerende en organisatorische vaardigheden.
Het script wordt door de leerlingen zelf geschreven en de ook de decors worden door hen gemaakt. Daarnaast zijn zij zelfstandig met de muziek bezig. Ook worden er kostuums en rekwisieten gemaakt en verzameld. Dit alles resulteert in een gezamenlijk optreden voor de ouders en belangstellenden in het Zaantheater.
 

The Big Challenge en Pubquiz

Net als in V1X en V2X vinden deze projecten ook in de derde klas van vwoXtra plaats.