Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Kerngegevens

Categorie

Omschrijving

Onderwijsbestuursnummer78001
KvK nummer41231307
Brinnummer02 TZ 00
BankrekeningnummerNL98.RABO.0107315599
Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling
Bestuursverslag en jaarrekening Bestuursverslag en jaarrekening 2019
Statuten Onderwijsstichting St. Michaël Statuten Onderwijsstichting St. Michaël
Reglement Onderwijsstichting St. Michaël 2019
 
Reglement Onderwijsstichting St. Michaël
 
Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad
Integriteitscode  Integriteitscode SMC nov. 2019 
Organigram Organigram
Inspectierapport Vierjaarlijks Inspectierapport (mei 2018)
Juryrapport Excellente School Juryrapport Excellente Scholen 2019-2021
Managementstatuut
 
Managementstatuut 2019
 
Reglement cameratoezicht (nov. 2020) Reglement cameratoezicht