Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Het St. Michaël College kent 5 kernkwaliteiten. Wij willen deze kwaliteiten op alle plekken, in alle afdelingen en in de interacties tussen mensen terugvinden. Zeker in ons onderwijs.

“Mens worden”
In het aangeboden onderwijs wordt inhoud en vorm gegeven aan alle facetten van de ontwikkeling van de individuele leerling op weg naar volwassenheid (sociaal-emotionele-, cognitieve-, levensbeschouwelijke- maatschappelijke ontwikkeling). Het SMC wil aansluiten op de vragen van de maatschappij, midden in de samenleving staan en een duurzame verbinding met de omgeving aangaan.

Lerende organisatie/leergemeenschap
De organisatie SMC heeft ambitie om constant te werken aan verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de uitgangspunten van de lerende organisatie (leercyclus van Kolb, PDCA-cyclus)[1] wordt blijvend gewerkt aan vernieuwingen en verdiepingen binnen het onderwijs Zo willen we bereiken dat we komen tot een gerichte aanpak met een hoog onderwijsrendement, afgestemd op de leerling en docent.

Uitdagend en gevarieerd onderwijs
Het onderwijs gaat uit van/houdt rekening met verschillen tussen leerlingen. De samenleving, ouders en leerlingen verwachten in toenemende mate dat onderwijs aansluit bij de individuele (zorg-) behoeften en talenten. Maatwerk en gepersonaliseerd leren staan hierbij centraal.

Spectrascholair
Verbinding tot stand brengen tussen onderdelen uit de spectrascholaire activiteiten en het onderwijsprogramma. Leerlingen ontplooien hun specifieke talenten binnen de spectrascholaire programma’s.

Betrokkenheid en zorg voor elkaar
Binnen het onderwijscurriculum worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om burgerschap, zorg en maatschappelijke betrokkenheid voor elkaar te ontwikkelen.