Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Over St. Michaël College

Het SMC is een bruisende school met veel aandacht, zorg en activiteiten voor de leerlingen. 
Dit leidt tot een open en veilig schoolklimaat, waarin leerlingen kunnen leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun grenzen durven verleggen. Een school met goede resultaten als gevolg van een goede leer- en leefomgeving. 
Op deze website is uitgebreide informatie te vinden over de verschillende aspecten van ons onderwijs en van de organisatie van onze school.
 
We werken als SMC als leer- en leefgemeenschap aan de volgende kernkwaliteiten: 
  1. ‘Mens worden’ door brede scholing een completer mens worden. 
  2. Lerende organisatie/leergemeenschap, we willen ons er voortdurend van bewust zijn dat we met elkaar willen leren van onze ervaringen. 
  3. Uitdaging en gevarieerd onderwijs, de leerlingen en medewerkers worden uitgedaagd hun kwaliteiten maximaal te benutten. 
  4. Spectrascholair, onderwijs en de spectrascholaire activiteiten bevruchten elkaar en vormen één geheel. 
  5. Betrokkenheid en zorg voor elkaar. Door een zorgzame houding naar elkaar toe, wordt de betrokkenheid jegens elkaar en op de organisatie groter. 
 
Lees meer over ons op deze pagina: Missie en Visie van de school